Наукова рада експертів

«Лікування хронічних фіброзуючих інтерстиціальних захворювань легень (ІЗЛ) з прогресуючим фенотипом у дорослих»

17 червня 2021 року
о 15:00

За підтримки:

ЦІЛІ:

  1. Визначити діагностичні критерії хронічних фіброзуючих інтерстиціальних захворювань легень (ІЗЛ) з прогресуючим фенотипом: клінічні, функціональні, радіологічні.
  2. Визначити критерії ініціації імуносупрессивної та антифібротичної терапії при хронічних фіброзуючих інтерстиціальних захворювань легень (ІЗЛ) з прогресуючим фенотипом згідно з локальними та регіональними протоколами. Визначити оптимальний термін призначення антифібротичних препаратів від моменту постановки діагноза.
  3. Визначити критерії та терміни оцінки еффективності терапії антифібротичними препаратами при хронічних фіброзуючих інтерстиціальних захворювань легень (ІЗЛ) з прогресуючим фенотипом згідно національних, або регіональних протоколів.

Програма

14:50-15:00Підключення
15:00-15:10

Відкриття.

Вітальне слово від компанії.

Вітальне слово проф. Фещенко Юрій Іванович.

“Директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», академік НАМН України, д.мед.н., професор, голова ГО “”Асоціація пульмонологів України”

15:10-15:35Доповідь: проф. Перцева Т. О. «Що ми знаємо про хронічні фіброзуючі інтерстиціальні захворюваннях легень з прогресуючим фенотипом?».
15.35-16.50

Дискусія 1: Модератор:  проф. Фещенко Ю. І. (кожний учасник 5 хв)<br>

·         Які критерії прогресування (рентгенологічні, інструментальні та клінічні) різних груп захворювання?

·         Як корелюють рентгенологічні зміни і клінічні симптоми різних груп захворювань?

·         Які критерії ініціації і інтенсифікації специфічного лікування при інших ІЗЛ-ПФ?

·         Маршрутизація пацієнтів з хронічними фіброзуючими захворюваннями легень з прогресуючим фенотипом та організація міждисциплінарних комітетів (зав. відділенням, лікуючий лікар, із залученням рентгенолога та інших спеціалістів) в центрі, що спеціалізується на лікуванні ІЗЛ.

 

Думка експерта, д. мед. н., професор Конопкіна Л. І., м. Дніпро

Думка експерта, д. мед. н., професор Гаврисюк В. К., м. Київ

Думка експерта, д. мед. н., професор Островский М. М., м. Івано- Франківськ

Думка експерта, д. мед. н., професор Гашинова К. Ю., м. Дніпро

Думка експерта, д. мед. н., професор Горовенко Н. Г. Київ

Думка експерта, д. мед. н., професор Басанець А. В. Київ

Думка експерта, к. мед. н. Кірєєва Т. В., м. Дніпро

Думка експерта, к.мед.н., Баташова-Галинська В. О., м. Одеса

Думка експерта, к.мед.н., Рудницька Н. Д., м. Львів

Думка експерта, к.мед.н., Толох О. С., м. Львів

Думка експерта, к.мед.н.,  Ходош Е. М., м. Харків

 

 

Профессор Фещенко Ю. І. – підсумки дискуссії

16.50-17.00Перерва
17.00-17.25Доповідь: Островский М. М. «Нінтеданіб у пацієнтів з хронічними фіброзуючими ІЗЛ з прогресуючим фенотипом. Результати дослідження INBUILD®»
17.25 -17.55

Дискусія 2: Модератор:  проф. Фещенко Ю. І. Питання до кожного учасника (2-3 хв)

·         Значення результатів дослідження INBUILD®, для клінічної практики?

·         Яка роль антіфібротичної терапії в лікуванні інших ІЗЛ-ПФ?

·         Важливість можливості комбінувати антифібротичні та імуномодулюючі препарати?

17.55-18.00Закриття Експертної Ради: проф. Фещенко Ю. І.

прошу підтвердити,
що ви є працівником сфери охорони здоров'я